มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับนักปั่นจักรยาน”ปั่นทริปกระชับมิตรหอโหวด-วัดผาน้ำทิพย์”

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 05.39 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยาน “ปั่นทริปกระชับมิตรหอโหวด-วัดผาน้ำทิพย์” ซึ่งกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดขึ้น และได้ขออนุเคราะห์พื้นที่ใมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นจุดแวะพักระหว่างทาง โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นยางนาและไม้มีค่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้มีนักปั่นจากหลายชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข