กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมงคล 84 พรรษา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมงคล 84 พรรษา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระตึบ บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด