กิจกรรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลน์สไตล์ร้อยเอ็ด

กิจกรรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลน์สไตล์ร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด