กิจกรรมปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันศุกร์
ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด